Varning: Denna produkt innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne.

Integritets & Cookies Policy

DATAPOLICY

Vapehuset Scandinavia AB värnar om din personliga integritet. Denna policy förklarar hur Vapehuset Scandinavia AB använder och samlar in dina personliga informationsuppgifter. Vi hanterar din personliga information i enlighet med gällande lagstiftning, GDPR – lagen. Vi vill att du alltid ska känna dig trygg med att lämna dina personuppgifter till oss och vi vill med denna policy visa hur vi ser till att dina uppgifter behandlas på ett korrekt sätt. Vid eventuella frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på  info@nonepod.se

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT OCH VAD ÄR EN BEHANDLIG AV PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter är all typ av information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som görs med personuppgifter utgör en behandling oberoende av om den utförs automatiserat eller inte. Exempel på vanlig behandling är registrering, lagring, bearbetning och radering.

VARFÖR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

För att kunna erbjuda bästa service och support för dig behöver vi behandla dina uppgifter för att; bearbeta och leverera din beställning, meddela dig via SMS om leverans och erbjuda dig erbjudanden som du aktivt har valt att ta del av. Vi använder även din personliga information för att vi ska kunna ta kontakt med dig om det finns något problem med din order; innan, under och efter leverans.

VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI?

Vapehuset Scandinavia AB samlar inte in någon typ av känslig information. Vi samlar endast in nödvändig information och lagrar uppgifter som behövs för att distribuera och meddela dig angående din order så som;

 • För – och efternamn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E – post
 • Personnummer

Vapehuset Scandinavia AB förbehåller sig rätten att begära in ID-handling för att följa gällande lagstiftning för förbud av försäljning av nikotinprodukter till minderåriga.

VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Vapehuset Scandinavia AB är den enda enheten med tillgång till dina personliga uppgifter. Informationen hanteras och hålls enligt artikel 4, stycke 1 i GDPR-lagen och således för de lagliga avsikterna som nämns ovan och det delas inte i någon form till tredje part, som inte är direkt kopplade till transport av ditt paket. Vapehuset Scandinavia AB skickar dina kontaktuppgifter till vår leveranspartner PostNord, i samband med leveransen, som är GDPR – godkänd och förenlig med lagen om sekretess och säkerhet. Vapehuset Scandinavia AB förbehåller sig rätten att dela kundinformation med organisationer av kredit- och inkassobyråer i syfte att utföra kreditkontroll, verifiera identitet, övervakning av kreditvärdighet och skuldantagande. Du som kund kommer att informeras i enlighet med detta.

HUR SKYDDAR VI DIN INFORMATION?

Vapehuset Scandinavia AB har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din information mot läckage, manipulering eller obehörig åtkomst. Vi anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till den pågående tekniska utvecklingen och lagändringarna. Information som delas på nonepod.se är SSL-krypterad (SSL står för Secure Sockets Layer och är en funktion som tillåter all information som skickas mellan köparen och säljaren att krypteras). Vapehuset Scandinavia AB:s interna policy omfattar sekretess och icke-upplysningsavtal.

HUR LÄNGE BEHÅLLER VI DINA UPPGIFTER?

Dina uppgifter lagras så länge som är nödvändigt för ändamålen med behandlingen av din order. Vi sparar även dina uppgifter för andra ändamål, så som rättliga förpliktelser. För dessa ändamål sparas personuppgifterna endast så länge som är nödvändigt för ändamålen eller vad som krävs enligt tillämplig lag.  Du kan välja att få dina personuppgifter raderade när som helst. Kontakta då  info@nonepod.se

VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER NÄR DET GÄLLER DEN INFORMATION VI SAMLAT OM DIG?

Du som kund har rätt att begära ett s.k. registerutdrag och få;

 • Rätt till korrigering eller radering av personuppgifter som är felaktiga, ofullständiga och eller irrelevanta.
 • Rätt till den information som finns i din kundprofil (inklusive köphistorik).
 • Rätt till begränsad eller nekad användningen av data som inte är kopplad till den direkta inköps- eller leveransprocessen.
 • Rätt till godkännande av samtycke för mottagande av nyhetsbrev eller annat liknande reklamrelaterat innehåll.
 • Rätt till information om den registeransvarige och de säkerhetsåtgärder som är inrättade för att skydda dina personuppgifter.
 • Rätt till snabb anmälan vid brott mot personuppgifter.

För mer information om ovan vänligen kontakta oss, via e-post, på: info@vapehuset.com

KÖP VIA KORT

Vapehuset Scandinavia AB förhåller sig med SSL (Secure Socket Layer) vilket krypterar all information för optimal säkerhet av kortköps – hantering. Dina kortuppgifter blir därmed oläsliga för utomstående och informationen som du uppger är säker. Samtliga betalningsförmedlare är GDPR – godkända och de kontrollerar att kortet är giltigt för köp, de behandlar även din kreditkortinformation i enlighet med de internationella säkerhetsstandardens PCI DSS – kortföretag som VISA & Mastercard tagit fram för en säker hantering.

COOKIES

Vapehuset Scandinavia AB använder cookies på ett ansvarsfullt sätt för att registrera hur du använder vår hemsida. Detta för att optimera ditt besök hos oss. Användningen av cookies sker mot bakgrund av att du konfigurerar din tillgång till internet efter dem. Cookies är små filer av information som sparas i din dator och gör det möjligt för oss att identifiera dig nästa gång du använder vår hemsida och ger möjlighet till att kundanpassa och göra sidan mer relevant för dig vid användning. Cookies används inte för att komma åt personlig information eller kunna utvärdera innehållet i dina filer.

Du kan förhindra lagringen av cookies genom att göra en lämplig inställning i din webbläsare. Vi måste dock påpeka att om du gör det, kommer du inte att kunna använda alla funktioner på denna hemsida i full utsträckning. För instruktioner om hur man hanterar och tar bort cookies, se “få hjälp” i din webbläsare. Du kan välja att inaktivera cookies helt eller för att få ett meddelande varje gång en ny cookie skickas till din dator.

LÄNKAR

Nonepod.se kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte står under vår kontroll. Vi kan inte hållas ansvariga för integriteten, innehållet eller säkerhetsåtgärderna för dessa webbplatser som används som sekundära källor för att ge mer information om en viss produkt eller funktion.

KASSA

Vi använder Klarna som leverantör av vår kassa. Detta innebär att vi kan komma att dela dina personuppgifter såsom kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna när kassan laddas, för att Klarna ska kunna hantera ditt köp. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

KONTAKT

Hör gärna av dig om du har funderingar eller synpunkter;

Vapehuset Scandinavia AB,
E-post:  info@nonepod.se
Organisationsnummer: 559153-4770