Varning: Denna produkt innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne.